Luisteren met sterkteoren

Ik ben het boek aan het lezen dat al enige tijd mijn naam fluisterde: ‘An American Healer‘, over de homo empiricus bij uitstek / pionier / verhalenverteller Milton Erickson.

Ettelijke inzichten en anecdotes die mijn aandacht trekken, en die mijn eigen werk met klanten verder zullen verrijken.

Betty Alice, een van Ericksons dochters, getuigt over haar 3 kinderen die Milton helpen in de tuin.

‘Ik luisterde zeer aandachtig naar de gesprekken die de kinderen met hun grootvader hadden. Op de terugweg naar huis vroeg ik hen meermaals: ‘Heeft opa jullie een compliment gegeven?’ Ze zeiden altijd dat dat het geval was en vertelden me dan precies wat hun grootvader hen gezegd had.’Opa heeft gezegd dat ik goed werk heb geleverd!’ en ‘Hij zei dat ik beter onkruid kan wieden dan om het wie.’ ‘Opa heeft me gezegd dat ik fantastische wortels kweek’.

Ik luisterde telkens verwonderd naar mijn kinderen, die me dingen zeiden die mijn vader nooit gezegd had. Het was verbluffend hoe overtuigd ze waren van het feit dat hij hen geprezen had.

Die zomer bracht ik heel wat tijd door met observeren en trachten te begrijpen wat er gaande was.
Wat mijn vader deed, was naar de kinderen luisteren met intense belangstelling. Hij had de gewoonte vragen te stellen en dan volop op hen te focussen en te luisteren naar hun antwoorden. Wat zij hoorden, waren lovende woorden voor hen. En dat waren ze ook, maar het waren lofuitingen van henzelf voor henzelf. Mijn vader luisterde zo aandachtig dat zij het aanvoelden als een soort prijzen.

Ze ‘herinnerden’ zich woorden die nooit geuit waren, en die zouden ze aanpassen wat best paste bij elk van hen. Mijn vader slaagde erin om zich te verbinden met het diepste wezen van hun zijn.’
Click here to Reply or Forwa

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

More Articles

Tags:

Send Me A Message

I want to know more

How can I help you?

LEARN SOMETHING NEW

Subscribe to my newsletter