Training over conflicttransformatie

Ik geef de komende tijd een opleiding rond oplossingsgerichte conflicttransformatie voor een groep bemiddelaars.

Ze weten al heel veel en passen tal van zaken met succes toe. Nu wensen ze in een nieuwe appel te bijten, iets extra’s om mee aan de slag te gaan met hun klanten.

Graag deze verwijzing naar Fredrike Bannink:

‘De Bono onderscheidt 4 dimensies in conflictdenken:

1) Vechten

2) Onderhandelen

3) Probleemoplossend handelen (‘problem solving’)

4) Ontwerpen (‘designing’)

De 4de en beste strategie in conflictbemiddeling, de ontwerpaanpak, is oplossingsgericht en kijkt vooruit naar wat er kan gecreëerd worden. Eén mogelijkheid is om eerst het eindpunt te bepalen en om vervolgens na te gaan welke oplossingen ons daar kunnen brengen.

Een andere optie is om eenvoudigweg naar het einde te springen en een ‘droomoplossing’ te verbeelden. De inhoud daarvan kan onlogisch lijken, aangezien het hier gaat om een soort fantasie. Belangrijker is dat een droomoplossing omstandigheden kan suggereren waarin het conflict zich niet meer voordoet: ‘Stel dat het conflict is opgelost, wat zal je dan anders doen?’

Behalve in extreme omstandigheden is samen een gemeenschappelijke oplossing ontwerpen moediger en soms …plezieriger dan pakweg de gesprekstafel te verlaten.

Buddha-on-anger

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

More Articles

Tags:

Send Me A Message

I want to know more

How can I help you?

LEARN SOMETHING NEW

Subscribe to my newsletter