Invloed

‘Ik heb geen formele macht om dit veranderen’, hoor je medewerkers soms zeggen in organisaties.

Hoe maak je gebruik van je formele en informele netwerken, zowel in als buiten je organisatie?

Wie kent wie, wie kent wat?

Wie kan voor wie als mentor dienen in een specifieke taak?

Welke deuren kunnen door wie geopend worden?

Zoek naar invloed, hulpbronnen en kennis buiten het formele organogram.

What your company's network really looks like

Foto Harvard Business Review

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

More Articles

Tags:

Send Me A Message

I want to know more

How can I help you?

LEARN SOMETHING NEW

Subscribe to my newsletter